Perspective - the signature estate

נדל"ן יוקרתי | צלצלו עכשיו 054-2306660 

מאמרים

 עסקאות במקרקעין

העברת הבעלות על המקרקעין נעשית באמצעות מכירתם. בנוסף לכך מקובלות עסקאות נוספות במקרקעין, המקנות זכות שימוש בנכס בלא העברה של הבעלות.

שכירות במקרקעין היא זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם לתקופה מוגבלת, כאשר שכירות מעל לתקופה של חמש שנים נקראת חכירה, ושכירות לתקופה שמעל לעשרים וחמש שנים נקראת חכירה לדורות.

דמי מפתח היא עסקת נדל"ן המהווה מעין הכלאה בין רכישת הנכס לשכירתו. בעסקה זו הרוכש משלם מחיר נמוך (כמחצית משוויו המלא של הנכס), ובתמורה מקבל חזקה על הנכס וממשיך לשלם דמי שכירות נמוכים במיוחד. בתמורה לתשלומים אלו, מקבל הדייר הגנה לזכויות המגורים שלו בנכס עד סוף ימיו. הוא אף יכול להוריש זכות זו לקרוב משפחה מדרגה ראשונה אם התגורר עמו סמוך למועד פטירתו. השיטה מעוגנת בחקיקה מיוחדת שעברה גלגולים רבים עד שנחתמה ונושאת את הכותרת: "חוק הגנת הדייר".

השלמתה של עסקת מקרקעין, כגון עסקה למכירת בית הנמצא בבנייה, עשויה להימשך זמן רב. להגנת זכויותיו של הקונה בעסקה כזו משמשת הערת אזהרה, שהיא רישום במרשם המקרקעין בדבר התחייבות בכתב, של בעל המקרקעין או בעל הזכות במקרקעין, לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה. לרישום הערת אזהרה שתי מטרות:

 1. להזהיר ולהודיע, לכל מי שמתעניין במקרקעין שלגביהם רשומה הערת אזהרה, כי קיימת התחייבות מצד בעל המקרקעין לעשות בהם עסקה או להימנע מלעשות בהם עסקה, וזאת באמצעות עיון בפנקסים הפתוחים לעיון הציבור.
 2. למנוע מבעל המקרקעין, שהתחייב לעשות עסקה עם קונה א', לעשות עסקה סותרת עם אדם ב' באותם המקרקעין, ללא הסכמתו של אדם א' או ללא קבלת צו מבית משפט.

בהערכת שוויו נכס מקרקעין, כבסיס לעסקה בנכס זה או לשם ביטוחו עוסק שמאי מקרקעין.

לעסקה במקרקעין אין תוקף ללא חוזה בכתב.

 

תועלות הפנייה למתווך נדל"ן מקצועי

כל אדם נבון יודע שכדי לבצע משהו בצורה המקצועית ביותר , בכל תחום ותחום שבחיים, מוטב יהיה לפנות למומחה בתחום הספציפי. ברפואה – לרופא , בתיקון מזגן – למתקן מזגנים וכדי ללמוד משהו – למורה. ואולם, דווקא בתחום כה מקצועי אשר דרושה בו באמת מומחיות ידע : בתחום הנדל"ן - דווקא בו , רבים נמנעים מלפנות לשירותי מתווך נדל"ן.
מדוע ? למה בתחום של מכירת נכס , קניית דירה , השכרת דירה , מגרש , נכס מסחרי – אנו מנסים לעשות את הדברים לבדנו ? האם זה כדאי ורצוי ? האם העלות הנוספת שנשלם למתווך נדל"ן מקצועי
תקשה עלינו ולא תספק לנו תמורה? האם זה מה ש"ישבור" אותנו? .... מוטב לבחון זאת במקצועיות ,
לעומק הדברים וכראוי. שכן , פנייה לשירותי תיווך נדל"ן , לא רק שלא "תקשה" עלינו אלא אף תפתור לנו עניינים ותמקסם עבורנו דברים רבים וחשובים מאין כמותם.

עסקת נדל"ן אשר בה נדרשים דמי תיווך אינה מתבצעת בכל יום שיגרתי מימי חיינו אלא רק בפעמים בודדות בלבד במהלכם. על כל ביצוע מוצלח של עסקת נדל"ן ושל קניית נכס , השכרת נכס – נודה לידע מתווך נדל"ן טוב – שנים רבות : בכיס , בהרגשה המספקת העצמית ובחיוך שביעות רצון אמיתי המתפשט בליבנו.

עיון רציני בדברים ,כנדרש מכל אדם רציני ובייחוד למן אדם אשר רוצה לבצע עסקת נדל"ן נכונה ומושלמת, עשוי להוביל כל בר דעת השואף לעסקת נדל"ן סופית רווחית – לתועלות חשובות שבעטיין רצוי וכדאי לפנות ובמהרה למתווך נדל"ן כדי לבצע כל עסקת נדל"ן שהיא , מקטנה ועד גדולה : עסקת נכס מסחרי , נכס אישי , נכסי דלא ניידי : מכירת דירה, קניית דירה או השכרת דירה. בכל מקום בארץ ומכל סוג וסוג.

יתרונות רבים קיימים בפנייה למתווך נדל"ן :


 1. מחיר תוספת דמי התיווך מזערי ביותר כאשר הוא מחושב כצמוד למחיר העסקה הגדולה והרצינית. תוספת זו יוצרת את האווירה הנכונה לתחילת טיפול מיטבי ונכון בכל העניין. כידוע , איכות מתקבלת כתוצאה מתוספת תשלום. על איכות בד"כ משלמים – וגם מקבלים תמורת התשלום בד"כ תוצאות ..... (אשר במקרה זה לא יאחרו לבוא).
   
 2. העלות הנוספת ששילמנו סביר להניח ש"תישכח" במרוצת הזמן ושנזכור את הצלחת העסקה בלבד. (תוספת העלות – נדבקת ומורגשת פסיכולוגית "לאחור" כשייכת לתשלום העסקה ללא הפרדה ממנה). מעטים הם המרגישים החמצה או "בזבוז" כסף לאחר שנסגרת עסקה מוצלחת. להיפך, הרוב מרוצים מאד לשלם תוספת כדי למקסם את סגירת העסקה על ציר הזמן , על ציר האיכות ועל ציר הנוחות.    
   
 3. ידע מתווך הנדל"ן אכן רב יותר מן הידע שלנו עצמנו ולא כדאי בתחום כה מקצועי "לנסות" להתמודד לבד: ידיעותיו החל מרמת החוזה , הכרת השוק , אופן הכרת טיפוסי לקוחות ועד לסוגי נכסים ושיטות מכירת נכס , מכירת דירה , השכרת דירה , שכירת דירה ומכירת מגרשים , משרדים ונדל"ן מסחרי - רבות משלנו אלפי מונים.
   
 4. ידע מתווך הנדל"ן מקיף ביותר והוא מצוי אף בחידושים האחרונים והעדכניים ובכל היבט : עדכוני מיסוי בחוק, עדכוני רישום נכסים ועלותם והוא יודע טוב מאיתנו נתונים אשר לקיחתם בחשבון עשויה להועיל פרקטית לסגירת עסקה כדאית יותר ומוצלחת יותר מזו שנצליח לבצע לבדנו ללא היעזרות במומחיותו.
   
 5. מתווך נדל"ן משמש כגורם לפנות אליו אף לאחר גמר ביצוע העסקה. אנו מקבלים כתובת לאחריות בעבור העסקה. למעשה איננו "לבד" מול הצד השני.
   
 6. ייצוגנו (במידה והמתווך מצידנו) הינו ייצוג מקצועי וכנדרש. יכולת משא ומתן מצידו מוסיפה לכושר מיקוחיינו. ברור כי שונה הדבר באם נייצג את עצמנו באמצעות כושר המשא והמתן שלנו בלבד. ייתכן כי לא נצליח למכור ולתמרן מספיק טוב את התקדמות הדברים וכי לא תמיד נצליח בכוחות עצמנו להוביל את הגעת העסקה לידי ביצוע מושלם.
   
 7. פנייה לשירותי מתווך נדל"ן חוסכת מאמצים , טרחה וצורך להתרוצץ. אנו משלמים לו גם עבור נוחיותנו ובעבור עבודה ממשית של נסיעות, בדיקות דברים , ארגון טפסים , הגעה פיזית לנכסים (אף בשעות שלא נוחות לנו). טיפולו של מתווך נדל"ן בכל הדברים הללו עבורנו מוריד מאיתנו טרחה רבה. שעה שכך הדבר , אנו גם נותרים מפוקסים מאד קורקטית בהצעות המחיר שהן החשובות והרבה פחות מבזבזים כוחות על כל "ענייני המסביב".     
   
 8. מתווך נדל"ן עשוי לסגור עסקה מהר יותר. יש לו גישה לאנשים רבים יותר. אנו מקבלים את יתרון הפרסום שהוא מפרסם את הדברים בעיתונות ובאמצעי התקשורת ובאינטרנט. עלות זו מגולמת בדמי התיווך שניתן לו. למעשה אנו מקבלים על תשלומינו גם פרסום בהיקף גדול יותר משנוכל להצליח לפרסם את הדרוש לנו בכוחות עצמנו. בל נשכח גם כי מתווך נדל"ן מכיר "פינות" רבות וכדאיות לפרסום טוב ויעיל יותר מאשר אנו מכירים. בעיתונות , באינטרנט ובאמצעי התקשורת. כדאי להשתמש בידע זה שלו.
   
 9. מן הצד השני – האנשים איתם אנו נסגור עסקה לבסוף – ייתכן והם מלכתחילה גם כן רציניים ופונים לביצוע עסקאות נדל"ן אך ורק בעזרת מתווך נדל"ן. (אולי בדיוק למתווך הנדל"ן שלנו וכך אנו והם ניפגש איכותית יותר). לא מעט אנשים הסבורים כי עסקה איכותית תצא לפועל אך ורק באמצעות מתווך נדל"ן , נמצאים במאגריו של מתווך נדל"ן מקצועי.  
   
גם למרות תועלות ברורות אלו , אנשים רבים עדיין לא פונים למתווך נדל"ן. ייתכן והם סבורים שאכן   יצליחו לסגור עסקאות נדל"ן טובות לבדם (לעיתים זה אכן קורה) , ייתכן והם סומכים על הידע שלהם
בנושא הנדל"ן (הוא בפרופורציה לידיעותיהם בלבד) וייתכן והם מעוניינים להרגיש שהם "בשליטה" ומסוגלים לבצע את הדברים לבדם ובכוחות עצמם. אולי זה כדאי ואולי לא. איש איש והחלטותיו ....

סיכום והמלצות :

מכל מקום ובהתאם לכל גישה שתנקטו בה , הבנה וחישובי תועלת: יש יתרונות מעולים בפנייה רצינית למתווך נדל"ן רציני. לשם כך הוא למד את המקצוע , עבר ועובר קורסים שונים ובקיא לחלוטין בדברים רבים אשר אדם רגיל אינו מצוי בהם. גם המשניים והקטנים ביותר. הבה נזכיר ולו מעט מהם : סוג החוזה הסופי וכתיבתו (חוזה של מתווך נדל"ן הינו מקיף יותר מאשר חוזה רגיל הנקנה בחנות) , סימוכין ביצוע העסקה עובר דרכו כגורם נוסף (ומפחית חשש של תחבולות ומעשי רמייה – קיבלתם תוספת ביטחון) , ועל כל אלו שילמתם מחיר של דמי תיווך. נכון , אומנם שילמתם משהו נוסף , אולם קיבלתם בעדו עולם ומלואו של נוחות אחרת , יתרונות קורקטיים ומקצועיים והבטחת ביצוע עסקת נדל"ן נקייה יותר מכל סוג : קניית נכס חדש , מכירת נכס (דירה , מגרש , משרד) , השכרת דירה משופרת , קבלת תנאי שכירות משופרים של דירה ואף מידע מקצועי , כלכלי , נדלנ"י – טוב יותר , מדויק יותר ומותאם שוק.
 

 


סניף פרדס חנה

 


סניף קיסריה

     

 רחוב רבי עקיבא 7

 

 צרו קשר

 

 נאות גולף F002 

 

            צרו קשר

 

 
 

בדוק את התעודות שלנו 

 

עקבו אחרינו